Avís legal

L'Associació Societat Coral l'Amarant (d'ara en endavant, la Coral), amb el NIF V62575394, inscripció amb el número 11241 del Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya i adreça de contacte coralamarant@hotmail.com és qui gestiona el web coralamarant.biguesiriells.cat (en endavant, el lloc web).

Avís legal

S'aconsella a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l'accés i ús del web o qualsevol de les seves pàgines, l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l'avís legal en el moment de l'accés.

Objecte

La Coral mitjançant el web posa a disposició dels usuaris d'aquestes pàgines continguts i serveis dirigits a qualsevol persona que desitgi conèixer i obtenir informació sobre l'activitat de la Coral i altres activitats culturals derivades o relacionades a l'àmbits de la mateixa.

El present avís legal té com a objecte establir les condicions generals que regulen l'accés i ús general del lloc web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús d'aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les condicions generals citades incloses en aquest avís legal.

Propietat intel·lectual

El dret d'explotació de tots els elements gràfics, sonors i audiovisuals que trobareu en aquest lloc web queda expressament reservat al seus titulars, per la qual cosa no podeu dur-ne a terme la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l'autorització expressa i escrita dels seus titulars. Resta autoritzada la impressió d'aquells documents que el lloc web us autoritzi mitjançant les instruccions que s'hi mostren, únicament per al seu ús amb la finalitat expressament prevista en les dites instruccions.
 
Política de privacitat

Quan vostè facilita informació de caràcter personal al web, la Coral respecta la seva intimitat i drets reconeguts per la normativa sobre la protecció de dades de caràcter personal. Només es recullen les dades necessàries pels serveis oferts i s'utilitzen només amb aquesta finalitat.

En conformitat amb el que estableix el Reglament UE 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), li informem que les dades obtingudes en aquest web seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat dla Coral amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada amb les nostres activitats que puguin ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, supressió (dret a l'oblit) i oposició mitjançant un correu electrònic a l'adreça coralamarant@hotmail.com.

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a la Coral, aquest entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar a la Coral qualsevol variació i que la Coral té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

La Coral no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

La Coral declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, la Coral no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

Responsabilitat limitada

La Coral no es fa responsable de les conseqüències de qualsevol acció derivada de la interpretació correcta o no per part d'usuaris, socis o visitants del web.

La pràctica de l'excursionisme o qualsevol de les activititats derivades impliquen coneixements, entrenament, material necessaris i adequats així com altres factors per la seva pràctica i en cap cas la Coral es farà responsable de les consequències de la seva pràctica per qualsevol usuari, soci o visitant del web, tingui aquesta activitat relació o no amb qualsevol informació, dada o opinió continguda en aquest web provinent de qualsevol persona vinculada o no al web o a l'entitat. La Coral tampoc es fa responsable de cap activitat organitzada per qualsevol persona vinculada o no a l'entitat, empreses o serveis recomanats o aparescuts al web, així com tampoc es fa responsables d'activitats realitzades per membres de l'entitat o altres persones en trobades on l'entitat gestioni l'organització logística.

La Coral es reserva el dret d'eliminar o modificar qualsevol informació continguda en el web.

Bigues, a 16 de setembre de 2020.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra Política de galetes